DOM NAD ŁOWISKIEM

Regulamin

 

Wszyscy goście proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.

 1. Do korzystania z domku uprawnione są osoby w nim zameldowane. W domku nr 1 może zamieszkiwać maksymalnie 9 osób natomiast w domku nr 2 maksymalnie 12 osób .

 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.

 3. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.

 4. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić gotówką w momencie zakwaterowania.

  poniżej dane do przelewu : 

  Paweł Karło

  Kania 12 , 62-402 Ostrowite

  nr konta 34 1940 1076 3116 1064 0000 0000

  w tytule proszę o podanie terminu pobytu 

 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu.

 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 7. Obowiązuje dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 50zł /domek.

 8. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji

 9. W domku znajduje się pościel oraz ręczniki na jeden okres wynajmu.

 10. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.

 11. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie.

 12. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.

 13. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.

 14. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

 15. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 16. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 23:00-7:00.

 17. Zameldowani Goście uprawnieni są do korzystania z przestrzeni wspólnej tj. staw wraz ze stanowiskami wędkarskimi, łódka, miejsce do ogniska wraz z wiatą przy stawie.

 18. Staw Domu nad Łowiskiem służy do wędkowania rekreacyjnego, zabrania się odławiania ryb. Korzystanie z łódki dozwolone jest tylko prze osoby dorosłe.

 19. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.

 20. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 21. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

 22. Stanowczo zabrania się kąpieli w stawie.

 23. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek),nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

 24. Obszar wsi Kania należy do obszaru Natura 2000.Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

 25. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 26. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.

 27. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Domu nad Łowiskiem przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.

 28. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie.

 29. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Kierownik „Domu nad Łowiskiem”

Close Menu